Chi nhánh Hải Phòng
Địa chỉ: Khu E, Bãi  Đê, Cầu Rào, Hải An, Hải Phòng.
Điện thoại: 031. 725.725
Fax: 031.726.834
Mã số thuế: 01.00.773.638-002.
1. Taxi Tải:
 

- Giá cước Taxi Tải: 32.000đ/3km đầu trong nội thành.
2. Taxi Khách và cho thuê Xe tự lái:
     
- Giá cước Taxi Khách:
+ Matiz; 6.000đ/1km.
+ Daihatsu, Fiat: 6.500đ/1km.

- Giá cước cho thuê xe tự lái:
Đối với xe Matiz:

Thời gian thuê

Đơn giá (đ/h)

Thành tiền (đ)

Ghi chú

Lưu đêm

6h

25.000đ/h

150.000

- Từ giờ thứ 7 trở đi giá giảm còn 20.000đ/h.

- Từ giờ thứ 10 trở đi giá giảm còn 15.000đ/h.

- Phụ trội thời gian: 30.000đ/h.

- Không hạn chế km sử dụng.

Khách để xe qua đêm tính lưu đêm: 80.000đ/đêm.

7

170.000

8

190.000

9

210.000

10

225.000

11

240.000

12

255.000
Đối với xe Fiat và Daihatsu:

Thời gian thuê

Đơn giá (đ/h)

Thành tiền (đ)

Ghi chú

Lưu đêm

6h

30.000đ/h

180.000

- Từ giờ thứ 7 trở đi giá giảm còn 25.000đ/h.

- Phụ trội thời gian: 30.000đ/h.

- Không hạn chế km sử dụng.

Khách để xe qua đêm tính lưu đêm: 80.000đ/đêm.

7

205.000

8

230.000

9

255.000

10

280.000

11

305.000

12

330.000
Quay về Tin chi nhánh <<Trở về