Công ty Cổ phần Ôtô Quốc tế Việt Nam
Công ty Cổ phần Ôtô Quốc tế Việt Nam là công ty trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Hưng, hiện đang quản lý và điều hành kinh doanh Hãng Taxi Tải Xanh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009 và 2010, Hãng Taxi Tải Xanh sẽ tăng thêm đầu xe tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và sẽ đầu tư mở rộng kinh doanh Taxi Tải ở nhiều thành phố khác trên cả nước.
Xem chi tiết>>

Công ty Cổ phần Văn hoá Doanh nhân-Doanh nghiệp Việt Nam
GIỚI THIỆUCÔNG TY:  Công ty được thành lập từ các cổ đông:
Xem chi tiết>>

Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng

Xem chi tiết>>