Kế Toán Trưởng Tại Tp.Hcm

Mô tả công việc – Tổ chức công việc kế toán của khu vực Miền Nam. – Bảo đảm tiến độ công việc của bộ phận kế toán tại chi nhánh Hồ Chí Minh cũng như tại các chi nhánh … Chi tiết